+48 784 098 709 biuro@kancelariamhsp.pl

O KANCELARII

Kancelaria Radców Prawnych M. Hanczakowski, A. Kapera, S. Podgórski s.c. świadczy usługi prawnicze na terenie całego kraju.

Wspólnikami i współpracownikami naszej Kancelarii są radcowie prawni dysponujący szerokim doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych o charakterze publicznym i prywatnym, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych oraz reprezentacji podmiotów przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Kancelaria brała udział w pracach nad przygotowaniem i realizacją szeregu projektów inwestycyjnych, przy opracowywaniu analiz i opinii prawnych, jak również stosownych dokumentów, dotyczących zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, a w szczególności obsługi organów tych spółek, jak i świadczenia pomocy prawnej w zakresie zawieranych kontraktów. Doświadczenie kancelarii w zakresie funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej i państwowej, pozwala na skuteczną reprezentację klientów przed tymi organami, w szczególności w kwestiach uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą dotyczącą realizacji i opracowywania zasad wdrażania projektów o charakterze rozwojowym, stanowiących podstawę do współpracy podmiotów prywatnych i publicznych m.in. w formule partnerstwa prywatno-publicznego, przekształceń własnościowych. Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej przy realizacji projektów unijnych. Kancelaria brała również udział w przygotowaniu i wdrażaniu projektów ze sfery użyteczności publicznej z zakresu komunikacji publicznej, inwestycji budowlanych oraz gospodarki wodno- ściekowej, które w swoim zakresie obejmowały współpracę na szczeblu regionalnym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami finansowymi. Prace te obejmowały opracowanie struktury instytucjonalnej projektów, procedur formalno-prawnych ich przygotowania i wdrażania, jak również nadzór nad ich realizacją.