ul. Retoryka 9/4, 31-108 Kraków

12/ 430 20 94, 784 098 709

biuro@kancelariamhsp.pl

ZESPÓŁ

Sławomir Podgórski

radca prawny, wspólnik


Sławomir Podgórski, radca prawny i ekonomista, w latach 1997- 2002 r. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, a następnie do dnia dzisiejszego wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Marcin Hanczakowski i Sławomir Podgórski s.c. oraz Prezes Zarządu firmy doradczej International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami finansującymi, między innymi w zakresie wdrażania prawnych i finansowych modeli zarządzania gospodarką komunalną. Brał udział w opracowaniu studiów wykonalności oraz w procesie zarządzania realizacją wielu publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków UE. Od 2011r. jest zaangażowany w tworzenie gminnych modeli zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi , w tym opartych na założeniu powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w trybie zamówienia in house.

Agnieszka Kapera

radca prawny, wspólnik


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 1998 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe Ekonomika i zarządzanie firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz w 2005 r. studia podyplomowe Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, w tym reprezentacją w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Kancelaria Radców Prawnych
Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera S.C.

ul. Retoryka 9/4, 31-108 Kraków

NIP: 513 007 47 84, Regon: 356884641


12/ 430 20 94, 784 098 709

biuro@kancelariamhsp.pl