ul. Retoryka 9/4, 31-108 Kraków

12/ 430 20 94, 784 098 709

biuro@kancelariamhsp.pl

ZESPÓŁ

Marcin Hanczakowski

radca prawny, wspólnik


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikacje odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Radca Prawny od 1997 roku. Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe, nie tylko jako radca prawny. Pracował w administracji publicznej, pełniąc m.in. przez kilka lat funkcję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Zasiadał w organach zarządczych spółek kapitałowych (w tym spółek Skarbu Państwa) oraz radach nadzorczych. Współuczestniczył w realizacji wielu projektów infrastrukturalnych. Od 11 lat wykonuje zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii Radców Prawnych Marcin Hanczakowski i Sławomir Podgórski S.C., zajmując się obsługą podmiotów gospodarczych oraz doradztwem dla sektora publicznego. Specjalizuje się w prawie pracy, w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony dóbr osobistych oraz obsłudze inwestycji. Prowadzi postępowania sądowe, reprezentując klientów przed wszystkimi instancjami sądowymi, także Sądem Najwyższym.

Sławomir Podgórski

radca prawny, wspólnik


Sławomir Podgórski, radca prawny i ekonomista, w latach 1997- 2002 r. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, a następnie do dnia dzisiejszego wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Marcin Hanczakowski i Sławomir Podgórski s.c. oraz Prezes Zarządu firmy doradczej International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami finansującymi, między innymi w zakresie wdrażania prawnych i finansowych modeli zarządzania gospodarką komunalną. Brał udział w opracowaniu studiów wykonalności oraz w procesie zarządzania realizacją wielu publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków UE. Od 2011r. jest zaangażowany w tworzenie gminnych modeli zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi , w tym opartych na założeniu powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w trybie zamówienia in house.

Agnieszka Kapera

radca prawny


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 1998 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe Ekonomika i zarządzanie firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz w 2005 r. studia podyplomowe Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, w tym reprezentacją w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Dagmara Rogóż-Gąsiorowska

radca prawny


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 2008 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe Prawo handlowe i gospodarcze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka studenckiego programu Leonardo da Vinci w 2006 r. jako stażystka w kancelarii CTS w Birmingham, w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym oraz w prawie postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego.

Karol Szylko

radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 2011 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz małopolskich kancelariach prawnych. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się między innymi doradztwem dla przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej oraz osób prywatnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania osób prawnych oraz klientów indywidualnych w postępowaniach sądowych, z zakresu prawa cywilnego, handlowego, lokalowego, rodzinnego oraz w postępowaniach odszkodowawczych. W ramach wykonywanej praktyki reprezentuje również Klientów w postępowaniach o zapłatę, postępowaniach z zakresu prawa budowlanego, postępowaniach inwestycyjnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Piotr Prześlakowski

aplikant radcowski


Piotr Prześlakowski – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku obronił pracę magisterską pt. „Wolność wypowiedzi prasowej w świetle cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych”. Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Aneta Ślusarczyk-Kowalska

biuro kancelarii


Kieruje pracą biura Kancelarii, zapewniając jej bieżącą obsługę administracyjną. Odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych oraz funkcjonowanie sekretariatu. Nadzoruje rozliczenia z Klientami, sporządzanie raportów i sprawozdań wewnętrznych.

Kancelaria Radców Prawnych
Marcin Hanczakowski i Sławomir Podgórski S.C.

Rudno 162, 32-067 Tenczynek

NIP: 513 007 47 84, Regon: 356884641

ul. Retoryka 9/4, 31-108 Kraków

12/ 430 20 94, 784 098 709

biuro@kancelariamhsp.pl