+48 784 098 709 biuro@kancelariamhsp.pl

ZESPÓŁ

Marcin Hanczakowski

radca prawny, wspólnik


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikacje odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Radca Prawny od 1997 roku. Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe, nie tylko jako radca prawny. Pracował w administracji publicznej, pełniąc m.in. przez kilka lat funkcję Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Zasiadał w organach zarządczych spółek kapitałowych (w tym spółek Skarbu Państwa) oraz radach nadzorczych. Współuczestniczył w realizacji wielu projektów infrastrukturalnych. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych oraz doradztwem dla sektora publicznego. Specjalizuje się w prawie pracy, w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony dóbr osobistych oraz obsłudze inwestycji. Prowadzi postępowania sądowe, reprezentując klientów przed wszystkimi instancjami sądowymi, także Sądem Najwyższym.

Agnieszka Kapera

radca prawny, wspólnik


Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W 1998 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe Ekonomika i zarządzanie firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz w 2005 r. studia podyplomowe Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, w tym reprezentacją w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

Sławomir Podgórski

radca prawny, wspólnik


Sławomir Podgórski, radca prawny i ekonomista, w latach 1997- 2002 r. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie, a następnie do dnia dzisiejszego wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Marcin Hanczakowski i Sławomir Podgórski s.c. oraz Prezes Zarządu firmy doradczej International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami finansującymi, między innymi w zakresie wdrażania prawnych i finansowych modeli zarządzania gospodarką komunalną. Brał udział w opracowaniu studiów wykonalności oraz w procesie zarządzania realizacją wielu publicznych inwestycji infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków UE. Od 2011r. jest zaangażowany w tworzenie gminnych modeli zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi , w tym opartych na założeniu powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w trybie zamówienia in house.