ul. Retoryka 9/4, 31-108 Kraków

12/ 430 20 94, 784 098 709

biuro@kancelariamhsp.pl

Kancelaria Radców Prawnych


Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera

ZAKRES USŁUG

O KANCELARII

Kancelaria Radców Prawnych Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera S.C. świadczy usługi prawnicze na terenie całego kraju.

Wspólnikami i współpracownikami naszej Kancelarii są radcowie prawni dysponujący szerokim doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych o charakterze publicznym i prywatnym, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych oraz reprezentacji podmiotów przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Kancelaria brała udział w pracach nad przygotowaniem i realizacją szeregu projektów inwestycyjnych, przy opracowywaniu analiz i opinii prawnych, jak również stosownych dokumentów, dotyczących zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

ZAKRES USŁUG

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

Udzielania porad i konsultacji w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, prawa pracy, budowlanego, administracyjnego, transportowego oraz prawa zamówień publicznych

Opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń

Przeprowadzania procesów restrukturyzacji oraz przekształceń z uwzględnieniem wszelkich aspektów prawnych

Kancelaria Radców Prawnych
Sławomir Podgórski Agnieszka Kapera S.C.

ul. Retoryka 9/4, 31-108 Kraków

NIP: 513 007 47 84, Regon: 356884641


12/ 430 20 94, 784 098 709

biuro@kancelariamhsp.pl